Kennismanagement

Gegevensverwerking en informatievoorziening zijn essentieel voor een succesvolle bedrijfsvoering. Daarom is een ervaren informatiseringspartner, die de weg kent en terdege weet waarover hij spreekt, onontbeerlijk.

Artefact Software & Consultancy is al jarenlang die partner voor vele nationaal en wereldwijd werkende organisaties. Zoals een goed ingenieur betaamt slaan wij een betrouwbare brug tussen uw branchespecifieke kennis en de in uw bedrijf optimaal inzetbare beproefde informaticaproducten. Doordachte informatieadviezen, eventueel additioneel maatwerk, implementatie-ondersteuning en nazorg in de vorm van een vinger aan de pols, een klankbord- en adviesfunctie en, zo nodig, service en support met snelle response. Het gaat immers niet om eenmalige statische oplossingen, maar om oplossingen waarmee u in de toekomst ook uit de voeten kunt.