Informatie Management

Kiezen voor kennis en zekerheid

Vanaf haar oprichting in 1985 levert Artefact informatica-adviezen en oplossingen, door onszelf ontwikkeld of van derden betrokken. Sedertdien heeft Artefact zich ontwikkeld tot vooraanstaand informatica-specialist die rechtstreekse contacten onderhoudt met nagenoeg elke grote speler in de markt. Zo stelde Novell Artefact in 1991 aan als eerste Professional Developer's Partner in Europa en werden wij in 1994 Competence Center voor Pervasive.SQL (voorheen Btrieve). Wij zijn lid van het Microsoft Software Developer Network en van de Linux Development Community. Onze ontwikkelexpertise stelt ons in staat om adequate technische consultancy te leveren bij de ondersteuning van software en het oplossen van ICT problemen, waar anderen het niet zelden moeten laten afweten. De zo opgebouwde ervaring vormt heden ten dage de wortels van een uitgebreide kennisbasis voor een breed scala aan oplossingen in uiteenlopende omgevingen.

Kiezen voor Artefact is dus kiezen voor kennis en zekerheid.

Gegevensbeveiliging

Uw ICT-configuratie is de schatkist van uw gegevens. Zij die dat mogen moeten gemakkelijk toegang hebben tot deze gegevens en ze flexibel kunnen bewerken, terwijl ze tevens bescherming eisen tegen hen die niet gerechtigd zijn om ze in te zien. Enerzijds dienen dus wallen te worden opgeworpen om de gegevens te beschermen, anderzijds moeten de juiste personen ze zo gemakkelijk mogelijk op de juiste manier kunnen ontsluiten. Dit leidt tot tegenstrijdige eisen die onderling een goede afweging vragen. Bovendien moet het risico dat gegevens niet beschikbaar zijn door netwerkstoringen vermeden worden. Dit vraagt om goede voorzieningen voor backups, noodstroomvoorzieningen, eventuele redundante apparatuur, alsmede hierop afgestemde werkbare organisatorische procedures. Organisaties doen er goed aan voor dit soort vraagstukken hun kop niet in het zand te steken. Het kan u namelijk letterlijk de kop kosten. Met Artefact houdt u het hoofd koel en boven water.

 

U leest meer onder de menu optie 'Informatie Management' in het hoofdmenu