Informatiebeheersing

De juiste informatie in de juiste vorm op het juiste tijdstip op de juiste plaats is ook voor uw bedrijf van levensbelang. De doelstellingen van uw bedrijf bepalen idealiter welke informatie u wel en welke u niet bereikt. Om niet door enorme hoeveelheden informatie te worden overstelpt is het selecteren van de informatie op grond van die doelstellingen en het kanaliseren van de informatiestromen in uw organisatie van groot gewicht. Om de informatievoorziening in uw bedrijf optimaal te organiseren en in goede banen te houden, moet er echter heel wat water onder de brug door stromen.

Informatiebeheer en kennismanagement brengen daarnaast een groot aantal op te lossen technische vraagstukken met zich mee, zoals de opslag van data, de betrouwbaarheid en de ontsluiting van gegevens, beveiliging tegen ongewenste pottenkijkers e.d. Vrijwel nooit eenvoudig op te lossen vraagstukken, helaas.

Simpel investeren in informatietechnologie is niet voldoende. Organisatie en informatie dienen perfect op elkaar te zijn afgestemd en, van even groot belang, op elkaar afgestemd te blijven. Artefact, door jarenlange ervaring gepokt en gemazeld als het gaat om informatie, organisatie en informatietechnologie, kan u hierbij als geen ander bijstaan.