Artefact Software & Consultancy

Een heldere kijk op informatisering en informatie- en communicatietechnologie is een complexe zaak. Onderzoek, analyse, structurering, implementatie en ondersteuning zijn de gereedschappen van en voor experts.

Deskundigen met een heldere kijk op de organisatie van informatie en een toekomstvisie met lange adem, die beseffen dat het bij bedrijfsgegevens en hun dragers om fundamentele investeringen gaat. Deskundigen die uw bedrijfsvoering door en door kennen en in velerlei opzicht een gidsfunctie vervullen in de gevarieerde landschappen van communicatie-, applicatie- en netwerkstructuren.

Deskundigen werkzaam bij Artefact Software & Consultancy.

 

Artefact Software & Consultancy
Verwersdijk 100
2611 NK Delft
The Netherlands
 
tel: +31 85 87 69 320
email: sales@artefact.nl