Main Menu
Artefact Software & Consultancy
Een heldere kijk op informatisering

Informatie- en communicatietechnologie zijn complexe zaken. Onderzoek, analyse, structurering, implementatie en ondersteuning zijn de gereedschappen van en voor experts.

Deskundigen met een heldere kijk op de organisatie van informatie en een toekomstvisie met lange adem, die beseffen dat het bij bedrijfsgegevens en hun dragers om fundamentele investeringen gaat.
Deskundigen die uw bedrijfsvoering door en door kennen en in velerlei opzicht een gidsfunctie vervullen in de gevarieerde landschappen van communicatie-, applicatie- en netwerkstructuren.
Deskundigen werkzaam bij Artefact Software & Consultancy.

Artefact Software & Consultancy
Verwersdijk 100
2611 NK Delft
telefoon: 015-2617532
e-mail: sales@artefact.nl
Date / Time